Om reg. naturterapeut

Naturterapeut.dk er det eneste registreringssted for reg. naturterapeuter i Danmark, der har uddannet sig i natur-assisteret terapi igennem æstetiske læreprocesser i metode og teori, og som har afsluttet deres eksamen

Hvad er en reg. naturterapeut?

En reg. naturterapeut har gennemgået et 312 timers læringsprogram, som er bygget på æstetiske læreprocesser og fænomenologisk undervisning i naturen.

Uddannelsen er en tilbygning for fagfolk, der har en sundheds- eller social baggrundsuddannelse. Det kan være psykolog, socialpædagog, fysioterapeut, psykoterapeut etc.

Certificering som Naturterapeut

Certificering som naturterapeut foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af uddannelsen.

Certificering forudsætter deltagelse i 8 moduler, at den studerende har haft et 6 timers forløb med en klient under supervision, har 6 sessioner med en naturterapeut og deltaget i en plenum supervisionsaften.

Derudover har naturterapeuten afleveret et speciale i, hvordan et naturterapeutisk forløb kunne forløbe med problemformulering samt en skriftlig aflevering om naturterapeutens forhold til naturen.

Naturterapeuten afsluttes på modul 8 ligeledes med en naturterapeutisk klient-session og en gruppesession med afsluttende observations-feedback.

Samlet er der opnået 282 timer undervisning og 30 timer terapi, supervision og afleveringer. Ialt 312 timer.

Det betyder, at man som bruger, kan søge efter en certificeret og uddannet reg. naturterapeut, der via sin uddannelse har kendskab til den bagvedliggende viden om, hvad naturterapi kan både psykologisk og fysiologisk, har et kvalitetstyrings-sæt omkring etik i behandlings-øjemed, og som har kompetencer til at udbyde forløb, kursus eller workshop til regioner, kommuner, institutioner eller borgere, der måtte ønske at benytte naturassisteret terapi som et element til sundhed og social velvære.

Her på siden finder du ligeledes artikler og vidensdeling om naturterapi.

Registeret offentliggør alle anerkendte registreringer i autorisations-registeret. Her kan man både se, hvem der er registreret til at udføre naturterapi-behandling, hvilke typer af naturterapi-behandlinger, som naturterapeuten er registreret til at udføre, og om behandleren benytter medhjælp. Endvidere kan du se, hvilke andre uddannelser naturterapeuten har.

Natur-terapeut.dk er det eneste registrerings-sted for reg. naturterapeuter i Danmark.

Copyright © 2018 Natur-terapeut. Alle rettigheder forbeholdes.